Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Icelandic-best verwerkt van bezoekers van deze site.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Icelandic-best, Stiendollen 41, 8567 HS Oudemirdum, Holland.
info@icelandic-best.com

2. Welke gegevens verwerkt Icelandic-best en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw bezoek worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       Icelandic-best verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende   doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over bestellingen op deze site.
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en acties op deze site.
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van bestellingen te kunnen verwerken.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst op te vragen naar een beoordeling.

3. E-mail berichtgeving

Icelandic-best gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Icelandic-best. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Icelandic-best verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na afloop van je aankoop. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Icelandic-best passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Icelandic-best gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Via info@icelandic-best kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Icelandic-best zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de info@icelandic-best.com Indien je klachten hebt over de wijze waarop Icelandic-best je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@icelandic-best.com

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om  regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

© 2019 - 2021 Icelandic Best | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel